Uudised
Klubi
Kyokushinkai
Treeningud
Õppematerjalid
Pildigalerii
Kontakt
Viited

Kodukord

Mittetulundusühingu Hiiumaa Budo Klubi „Heitai” põhikirja juurde kuuluv kodukorra kirjeldus

Klubi eesmärk on arendada Kyokushinkai karate ja teiste võitluskunstide õppimist ja treenimist Hiiu maakonnas ning pakkuda sportimis- ja eneseteostusvõimalusi Kärdla ning kõigile teistele Hiiu maakonna elanikele.


Üldsätted

Klubi liikmeks saamise eelduseks on 10 –kyu omamine.

Vööeksamid toimuvad kaks korda aastas, erandkorras võib vööeksam toimuda ka juhatuse otsusega.

Enne klubisisest vööeksamit toimub 2-3 päevane treeninglaager.

Enne ametlikule IFK eksamile pääsemist, toimub klubi sisene eksam.

Kõik (väljaarvatud 4-kyu omandanud)  kes soovivad pääseda ametlikule IFK vööeksamile peavad eelnevalt sooritama edukalt klubi sisese eksami.

Kõik kes sooritavad edukalt IFK eksami ning omandavad 10 kyu või kõrgema vööastme, saavad IFK budo passi ning IFK liikmekaardi.


Klubi liikmete õigused, soodustused ja kohustused

Klubi kodukord määrab kindlaks, et tehakse vahet klubi liikmete ja lihtsalt treeningutest osavõtjate vahel. Sellega seoses on klubi liikmetel mõningad lisasoodustused ja -õigused. Erinevused klubi liikmete ja mitteliikmete vahel on järgmised:

 1. Klubi liikmete jaoks on igakuine treeningtasu 50 kr, ülejäänute jaoks aga 80 kr.
 2. Klubi liikmetel on õigus kasutada treeningvahendeid ka väljaspool kindlaksmääratud treeningaegu. Samuti on klubi liikmetel õigus klubi juhtkonna loal tasuta laenata treeningvahendeid ja muud klubi varustust näiteks väljaspool Hiiumaad toimuvatel võistlustel või treeninglaagrites osalemiseks.
 3. Klubi liikmetel on õigus võimaluse korral saada rahalist toetust või muid soodustusi võistlustele või treeninglaagrisse minekuks.
 4. Klubi liikmetel on õigus saada igakülgset informatsiooni klubi tegevuse ja plaanide kohta.
 5. Klubi liikmetele jagatakse vastavalt vajadusele õppematerjale tasuta. Vööeksami edukal sooritamisel antakse klubi liikmetele teenitud vöö tasuta klubi poolt.
 6. Klubi korraldatud kohaliku treeninglaagri toimumisel on klubi liikmetel võimalus saada soodustusi laagritasu maksmisel.
 7. Klubi liikmetel on õigus ja kohustus osaleda ning hääletada klubi üldkoosolekutel.
 8. Klubi juhtkonnal on õigus määrata vastavalt vajadusele lisasoodustusi klubi liikmetele.
 9. Iga klubiliige omab klubi mitmekülgset toetust ja kaitset. Probleemi või mure tekkimisel aitab klubi võimaluse korral seda lahendada
  ning osutab abi ja toetust.


Etikett ja üldine kord

Klubi liikmetel on keelatud alustada kaklust või kasutada trennis õpitut väljaspool treeninguid ilma veenva põhjuseta. Igast tõsisemast juhtumist tuleb teatada treenerile või klubi juhtkonnale. Kakluses osalenud klubi liige peab andma sellest aru treenerile või klubi juhtkonnale. Kui treener või klubi juhtkond otsustab, et klubi liige on käitunud vääralt, võib klubi rakendada sanktsioone, kaasa arvatud klubist välja heitmine ja edaspidi treeningutele mitte lubamine.

Klubi liige kohustub käituma korralikult ja väärikalt nii trennis kui väljaspool treeninguid.

Klubiliige ei tohi põhjuseta puududa treeningutelt, rohkem kui kolme põhjuseta puudumise korral ühes kuus võib klubi juhatus rakendada sanktsioone, seal hulgas klubist välja heitmine.

Järgmine sündmus

Seminarid ja laagrid

Võistlused